Siirry suoraan sisältöön
Työpaikkana avoin ja luova Finnos

Ohjelmistokehittäjänä Essi Rautasalo hyödyntää työssään matematiikkaa ja algoritmeja, jotta tukkiskannerin tuottamaa dataa voitaisiin käyttää tehokkaasti asiakkaan tarpeisiin.

Mielekästä työtä tärkeällä alalla

Essi Rautasalo työskentelee Finnoksen kehityspuolella skannereiden tuottaman datan jatkokäsittelyn parissa. Kun tukki kulkee Finnoksen skannerin läpi, siitä kerätään valtava määrä dataa. Essin tehtävä ohjelmistokehittäjänä on selvittää, miten algoritmien avulla tästä datasta saadaan laskettua kullekin asiakkaalle keskeiset tulokset. Näin sahan raaka-aine saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön ja hukka minimoidaan. Ratkaisuja ideoidaan ja pohditaan usein tiimissä, mutta jokapäiväinen työ onnistuu pitkälti itsenäisesti etätyönä. Laskentapuolen ohjelmistokehittäjän työhön sisältyy matikkaa, datan ja algoritmien pyörittelyä, testailua, ja sopivien laskentamenetelmien etsimistä.

  • Parasta työssä on haastavien ongelmien ratkaiseminen yksin ja yhdessä. On motivoivaa nähdä, miten oma panostus konkretisoituu asiakkaan hyödyksi, ja on mielekästä olla mukana merkityksellisessä työssä tähdellisellä alalla. On myös hienoa, että ympärillä on tukiverkosto osaavia ihmisiä, Essi kertoo.

Sahateollisuus oli Essille ennen Finnosta vieras ala, mutta siihenkin on löytynyt kiinnostuksen kipinä. Essi perehdytettiin alaan hyvin ja hän on esimerkiksi päässyt käymään sahalla näkemässä, miten tukkilajittelu käytönnössä toimii.

Mikä erottaa Finnoksen muista alan yrityksistä?

Essi aloitti Finnoksella vuonna 2018 kesätyöläisenä. Työmahdollisuudesta Essi kuuli LUT-yliopiston kautta, jossa hän opiskeli teknillistä matematiikkaa ja älykästä laskentaa. Essi jäi kesätyön jälkeen Finnokselle töihin ja työskentelee nykyään kokoaikaisena ohjelmistokehittäjänä.

Viiden vuoden aikana Finnoksella Essi on nähnyt, miten yritys on kasvanut ja kehittynyt. Essin mukaan Finnos erottuu joukosta alan edelläkävijänä ja yrityksen suurin vahvuus on avoimuus.

  • Aivan kuten matikassa, tällä alalla tarvitsee avoimuutta ja luovuutta. Me Finnoksella emme jumitu perinteisiin kaavoihin, vaan etsimme jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää tuoreinta teknologiaa. Tarkastelemme kokonaiskuvaa, ja etenemme rohkeasti se mielessä pitäen, Essi vastaa.

Finnoksen menestystä tukevat myös osaava työporukka ja joustava työkulttuuri. Työkulttuuri kannustaa luovuutta - jos kaipaa omaa rauhaa, sitä saa. Toisaalta apua on aina saatavilla, ja tiimiläiset tukevat toisiaan. Ratkaisuja ideoidaan usein yhdessä, mutta turhasta palaverirumbasta ei tarvitse stressata. Essi suosittelee Finnosta muillekin.

  • Täällä pääsee tekemään mielenkiintoisia hommia ja oppimaan uutta. Koska Finnos kulkee kehityksen kärjessä, täällä työskentely takaa myös sen, ettei itsekään jää teknologian kehityksestä jälkeen, Rautasalo toteaa.

 

Ylös