Siirry suoraan sisältöön
Tukkiröntgenteknologialla merkittävä parannus tuottavuuteen

Tukkiröntgenteknologian avulla tuotannossa on vähemmän hukkaa ja tuloksena tasaisempi laatu. Finnoksen tuottamien skannereiden takana toimii tekoäly, joka yhdistää skannauslaitteista saatavan datan. Skannereiden ja ohjelmistojen hyödyntäminen tarjoaa merkittäviä parannuksia raaka-ainesäästöön, laatusaantoon ja tuottavuuteen niin saha-, sellu-, energia- kuin vaneriteollisuudessa.

Mitä tukkien skannaus tarkoittaa?

Skannauksessa kysymys on tukkiröntgenteknologiasta. Lyhyesti sanottuna kyseessä on sahalle asennettavasta skannausjärjestelmästä. Maailman johtava, tukkiröntgenskannaukseen erikoistunut suomalainen yhtiö Finnos kehittää kyseistä teknologiaa ja toimittaa ratkaisujaan globaalisti. Finnoksen ydintoimintaa on teknologian suunnittelu, laitevalmistus, sovelluskehitys sekä jatkuva ylläpito.

Tukkiröntgenteknologiaan liittyy oleellisesti monipuolinen ohjelmisto, joka analysoi skannatun datan ja integroituu erinomaisesti tuotannonohjaus- ja muihin tietojärjestelmiin. Järjestelmästä löytyvät 3D- ja röntgenmoduulit, jotka voidaan asentaa porrastettuna tai samanaikaisesti. Esimerkiksi Finnoksen tukkiskanneri Fusion yhdistää edistyksellisesti laser- ja röntgenskannausteknologiat yhteen kompaktiin laitteeseen.

Tukki- ja lautaskannereissa on käytössä AI-teknologiaa. Tekoälyllä on luotu softa, jossa objektintunnistuksen ja kuvankäsittelyn avulla tekoäly on opetettu hakemaan tukista erilaisia vikoja, oksia yms. asioita, joilla on vaikutusta tukin sahaukseen ja laatuun.

Kysymys on huipputeknologiasta. Maailmassa ei vielä laajasti käytetä sahateollisuuden hyödyksi vastaavaa tekoälypohjaista ohjelmistoa. Finnos on tässä toistaiseksi pyrkinyt ja myös päässyt pisimmälle. Strategiana on kehittää skannauslaitteet sahan koko prosessin tueksi. Parhaimmillaan skannauslaitteiden ja ohjelmiston kokonaisuus toimii kattavana tietolähteenä ja tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden nähdä reaaliajassa, miten sahalla menee.

Erityisen tärkeää on saada eri skannerit kommunikoimaan keskenään. Tukkiröntgeneissä ja lautaskannereissa arvostetaan erityisesti skannaustarkkuutta.

Missä kaikkialla skannausta voi käyttää?

Skannaus teknologiana on Euroopassa jo pitkään tunnettu menetelmä. Skannerit on alun perin suunniteltu sahoille tukkien skannaukseen. Lisäksi skannereita hyödynnetään sahalinjoilla. Skannauslaitteiston asennus sovitetaan aina paikallisesti sahan tarpeiden mukaisesti.

Suomessa tukkiröntgenteknologiaa on kehitetty määrätietoisesti jo pitkään. Osaamista ja kokemusta Finnoksella on takana kymmeniä työvuosia. Tekijät ymmärtävät mihin skannausta sahalla käytetään, jotta asiakkaan näkökulmasta paras mahdollinen lopputulos on taattu.

Esimerkkinä voi käyttää Finnoksen Optimizer-järjestelmää, joka valitsee tukille parhaan asetteen ja pyörittää tukin oikeaan asentoon. Pyörityksessä hyödynnetään tukin sisäistä laatua ja geometriaa kuten lenkoutta. Järjestelmien ja skannereiden yhdistäminen mahdollistaa sormenjälkiteknologian käyttöönoton, jolla voidaan tunnistaa ja poistaa tuotannon pullonkaulat ja tehostaa sahan prosesseja.

Tukkien ja sahalinjojen lisäksi röntgenlaitteisto soveltuu hyvin myös sellu- ja paperitehtaiden puuraaka-aineen skannaukseen. Erityisesti sellu- ja energiateollisuus hyötyy hakeanalysaattorista. Useaan skannausteknologiaan perustuva järjestelmä tarjoaa vaihtoehdon tyypillisille näytteenottoon perustuville menetelmille. Kokonaisuus mahdollistaa uudenlaisen tavan tehostaa energiantuotantoa ja sellunvalmistusta.

Tarkkaa skannaustekniikkaa hyödynnetään myös vaneriteollisuudessa. Finnos on kehittänyt tekniikan, joka mahdollistaa millintarkan katkaisuoptimoinnin vaneriteollisuuden tarpeisiin, myös syntyvän pöllin tilavuuden huomioiden. Tämäkin järjestelmä on modulaarinen ja laajennettavissa muun muassa röntgentekniikalla tarpeiden kasvaessa, jotta tehtaan toiminnan kehittäminen on jatkuvasti mahdollista.

Skannauksen hyötyjä

Kustannuksien ja tehokkuuden näkökulmasta on perustavanlaatuista, että saha saa oikean lajittelutuloksen sahalle saapuneelle puulle. Puuta raaka-aineena kannattaa siis skannata.

Skannausteknologia on lähtökohtaisesti kehitetty parantamaan toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta. Tukkiröntgenratkaisut takaavat käyttäjälle ylivoimaisesti paremman tehokkuuden perinteiseen teknologiaan verrattuna. Investoinnin takaisinmaksuaika jää pienemmilläkin sahoilla huomattavan lyhyeksi, kun skannausteknologia otetaan tehokkaasti käyttöön.

On merkittävää, että skannauksen tuottaman tiedon avulla tukista voidaan maksaa laatuperusteisesti. Oikeudenmukainen korvaus tukkeja myyvälle metsänomistajalle on molempien osapuolien etu ja tukee tuottoisia pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Skannausteknologian käytön myötä sahan tai tehtaan tuotantoa voi ohjata tilauskantaa vasten optimaalisella tavalla. Tämä auttaa tehokkuuden ja kapasiteetin näkökulmasta kehittämään toimintaa ilman hidastavia tai kalliita katkoksia.

Työntekijän näkökulmasta etu on merkittävästi miellyttävämpi ja toimivampi työympäristö puunlajittelun parissa. Mitä nopeammin ja tehokkaammin tuki toimittajalta operaattorille toimii, sitä paremmin työntekijät pystyvät ratkaisemaan ongelmat ja estämään hukkaa tai tuotantokatkoksia. Finnos on ratkaissut asiakkaan tukipalvelun niin, että operaattori voi olla yhteydessä päivystykseen 24h vuorokaudessa ja saada välittömästi vastauksen ongelmaansa.

 

Lue lisää artikkeleita

Ylös