Siirry suoraan sisältöön
Sahan uusi aikakausi – Vähemmän hukkaa, tasaisempaa laatua, enemmän tulosta

Finnoksen tukkimittarit tuottavat täsmällistä ja monipuolista tietoa tukista lajittelusta sahalinjaan saakka. Finnos takaa asiakkailleen merkittävän käyttösuhteen parantumisen, kun uusi tukkimittari sahalla otetaan käyttöön. Finnoksen tukkimittareilla tyypillinen käyttösuhteen parannus on 2–5%.


Kyse on käyttösuhteesta ja laadusta

Tärkeä Finnoksen tukkimittarin tuottama etu on käyttösuhteen paraneminen. Toinen yhtä tärkeä etu on röntgenillä mitattu tukin sisälaatu. Mittarin avulla sahalla tiedetään täsmälleen mistä raaka-aineesta kannattaa tehdä mikäkin lopputuote ja mitä laatua kulloinkin asiakkaalle toimitetaan.
 
Kaikille laatuluokille ja lopputuotteille on kysyntää, mutta mittarin tuottaman tiedon avulla hyvää raaka-ainetta ei haaskata vääriin lopputuotteisiin eikä kohteisiin, jossa huonompi laatu riittää loppuasiakkaalle.

Miksi Finnoksen mittari on parempi verrattuna vanhoihin mittareihin

Vertailussa huomioidaan sahan lähtötilanne verrattuna vanhaan mittariin. Toisinaan sahoilla saattaa jopa olla edelleen tilanne, jossa mittareita ei ole lainkaan käytössä.
 
Pohjoismaissa maksuperuste puun myyjälle perustuu vastaanottomittaukseen. Yksin jo tämän vuoksi modernin ja tarkan tukkimittarin käyttöönotto parantaa sahan kannattavuutta, koska mittauksen tuloksena saha maksaa täsmälleen oikein vastaanotetusta puusta.
 
Tukkien lajittelua on tehty tyypillisesti halkaisijan mukaan kuoren päältä. Finnoksen mittari hyödyntää röntgeniä, jonka ansiosta kuorellisesta tukista saadaan mitattua tarkka kuorenalushalkaisija, eikä käytetä perinteisiä kuoritaulukoita.
 
-       Esimerkki 1: Tukin halkaisijan ollessa 100 mm, kaikkien tukkien, jotka ovat halkaisijaltaan alle tämän, ulommaiset niin sanotut sivulaudat jäävät liian vajaasärmäisiksi 100 mm tukille tarkoitetulla asetteella. Tämän seurauksena liika vajaasärmä trimmataan lautalajittelussa ja syntyy hukkaa.
 
-       Esimerkki 2: Halkaisijan ollessa asetteeseen nähden liian suuri, eli esimerkiksi 102mm, tukista saadaan kyllä kaikki laudat mitä haluttiinkin asetteen mukaisesti, mutta hukkaa syntyy puruna ylimääräiset kaksi milliä. Ylimääräinen puu haketetaan ja menee puruksi sahausprosessissa. Näin taas haaskataan raaka-ainetta.
 
Tukkimittarin mittatarkkuuden ja hajonnan merkitys korostuu juuri näissä vaiheissa. Jos mittalaite on epätarkka ja mitä isompi hajonta, hukan määrä kasvaa volyymin myötä.
 
Nyt on puhuttu ainoastaan tilavuuksista ja niiden kautta käyttösuhteen parantumisesta. Toisena vähintään yhtä merkittävänä tekijänä modernissa röntgeniä hyödyntävässä tukkimittarissa on tukin sisälaatu. Eli lajittelu tehdäänkin tarkan kuorenalushalkaisijan ja muotovikojen lisäksi myös sisälaadun perusteella. Laatuun vaikuttavia tukin ominaisuuksia ovat muun muassa oksat, niiden määrä, koko ja tyyppi, tiheys, vuosilustojen paksuus jne. Finnos mittaa yhteensä yli 120 erilaista puun ominaisuutta, joita sahat käyttävät tarpeidensa mukaan lajittelussa. Tämän seurauksena saha pystyy hyödyntämään laadultaan juuri oikeanlaista raaka-ainetta tiettyyn lopputuotteeseen, kuten esimerkiksi terveoksalaadut yms.
 
Kuinka nopeasti uusi investointi maksaa itsensä takaisin?
 
Finnos tutkii tarkasti mittareiden paremmuutta vertailemalla vanhoja mittareita ja tuloksia uusien mittareiden asennuksen jälkeen.
 
Sahan tehokkuusmittarina toimii käyttösuhde, joka kuvastaa kuinka tehokkaasti saha hyödyntää raaka-aineen lopputuotteeksi. Takaisinmaksuaika lasketaan käyttösuhteen parantumisesta eli siitä, miten lopputuotetta syntyy enemmän. Sahan tuotantovolyymissä 2 % kasvu on paljon rahassa. Takaisinmaksu koostuu myös vastaanottomittauksen oikeellisuudesta. Saha ei maksa liikaa eikä liian vähän metsänomistajalle.
 
Kuutiosta tukkia tyypillisesti saadaan alle 50 % lopputuotetta eli sahatavaraa. Käytetään esimerkinomaisesti pelkistettynä työlukuna käyttösuhteena 50% eli suomalaisittain 2. Jos tähän saadaan 2 % parannus, tarkoittaa se uudeksi käyttösuhteeksi 50% x 1,02= 51% ja vastaavasti suomalaisittain ilmaistuna 1,96. Tämä merkitsee sahan tuotantovolyymin myötä vuodessa jo tuhansia kuutioita enemmän sahatavaraa. Näin takaisinmaksu on laskettavissa esim. kuutiohinnasta. Jo yksin tilavuuden osalta mittari tuo helposti parannusta 2 % ja lähemmäs 5 % on mahdollista päästä laadullisten tekijöiden kautta.
 
Finnoksen uusilla mittareilla tyypillinen käyttösuhteen parannus on 2–5 %. Satunnaistapauksissa parannus on ollut jopa 10 %, mutta siinä tapauksessa taustalla on ollut matala lähtötaso. Riippuen sahan volyymistä, investointi on maksettu takaisin jopa muutamassa kuukaudessa.
 
Finnos takaa, että sahan käyttösuhde parantuu
 
Finnos on kyennyt joka kerta lunastamaan lupaamansa käyttösuhteen parantumisen. Tässä Finnoksen trackrecord on 100 %.
 
Suomessa yli 70% sahojen kaikista tukeista mitataan nykyisin Finnoksen röntgenmittareilla. Sahat ostavat uusia mittareita seuraaville sahoilleen, sillä kaikki asiakkaat ovat konkreettisesti nähneet käyttösuhteen parantumisen.
 
Finnoksen mielestä toimivaksi osoitettu mittari ja siihen hyvin oleellisesti liittyvä 24/7 palvelu ovat tärkeimpiä syitä, miksi asiakastyytyväisyys on niin korkea.

Lue lisää artikkeleita

Ylös