hoppa till innehåll
Stora Enso's senaste log-scanner installerad på sågverket Varkaus, Finland

Finnos logscanner installerades vid Stora Ensos sågverk i Varkaus i slutet av augusti. Det gällde då att byta ut den gamla scannern mot en ny. Den tidigare scannern var redan 20 år gammal och nu var det dags att investera i modern teknik och uppgradera scannern till detta årtusende.

Stora Enso har tidigare installerat fem stycken Finnos Fusion logscanners och operatörsstolarna EROP, på sågverken Uimaharju, Honkalahti, Alytus, Imavere och Ala. I Varkaus valdes Finnos logscanner eftersom erfarenheten av tidigare scanners var god.

Direkta fördelar av att byta ut en log-scanner.

Fördelarna med en logscanner är lätta att se. Den ekonomiska fördelen är den viktigaste faktorn. I första hand försökte Stora Enso förbättra avkastningen, det vill säga bättre rörelsemarginaler, genom scannerutbytet. Dessutom kan förlusterna minskas med hjälp av data som produceras av en logscanner. Röntgenscannern utför även hållfasthetssortering, vilket ett mervärde till slutprodukten redan från stocksorteringen.

Planering spelar en nyckelroll för en framgångsrik installation.

Installationsmässigt är den nya logscannern en veckas projekt. Först genom demontering av den gamla scannern och nödvändiga transportöranpassningar för den nya. Efter installation av den nya logscannern börjar testfasen, där scannern kalibreras och testas innan den tas i produktion, säger Lauri Vilhunen, Stora Ensos skiftförman. Projektet startade i januari 2021. Under våren har de hunnit gå igenom projektets alla faser i förväg. Vilhunen berömmer Finnos personal, som besökt sågverket flera gånger. Förberedelser och studier gjordes ordentligt då alla sågverk är unika. Logscannerns produktkoncept är bra, det vill säga lätt att installera. En scannerinstallation kräver dock alltid bra grundarbete, eftersom nödvändiga ändringar görs i befintliga strukturer.

Projektet genomfördes i tid och enligt planerat schema.

Finnos personal var mycket serviceinriktad. Samarbetet med dem har gått bra. De kan sin verksamhet och har ett stort focus på kundservice. Testerna gjordes effektivt och scannern var omedelbart klar att användas. Projektet fortskred sedan enligt tidsplanen.

Kunden kan räkna med det som avtalats.

Det var inga överraskningar, sammanfattar Vilhunen. Installationerna gick säkert, enligt tidsplan och enligt utsagd budget. Säkerheten är mycket viktig för Stora Enso och detta villkor uppfylldes under hela projektet. Samarbetet kommer med största säkerhet att fortsätta från och med nu, eftersom erfarenheterna är så bra, säger Lauri Vilhunen.

Se installationsvideon nedan!

Läs fler artiklar

Upp