hoppa till innehåll
Finnos Samarbetar med Tervolan Saha och Vara Saeveski

På trämässan Puumessut 2019 ingick Finnos ett avtal med Tervolan Saha ja Höyläämö samt Vara Saeveski.  Under året kommer Finnos röntgenbaserade stockmätare Fusion att installeras i båda sågverk för sortering av stockar.

– Finnos använder den senaste tekniken i sina mätare och mätaren vidareutvecklas hela tiden av kunniga experter. Jag tror att den kommer att ge oss ekonomiska fördelar i fråga om användningen av råvara. Jag vet ännu inte hur mycket, men det visar sig när vi börjar använda den nya mätaren. Jag har även fått positiv feedback från andra som köpt mätaren, kommenterar Juha Kokkonen, VD för Tervolan Saha ja Höyläämön toimitusjohtaja.

Andres Hummal är VD för Vara Saeveski och berättar att de fick förtroende för Finnos under den mycket professionella försäljningsprocessen och för den mycket exakta mätningen under barken, som är målet med projektet, och postningen, som blir 1,5–2 % bättre.

På trämässan presenterade Finnos ett styrsystem som omfattar hela sågverksamheten och som fortfarande är under utveckling. Systemet möjliggör styrning av sågverksamheten baserat på artificiell intelligens.

– Jag ser med intresse fram emot artificiell intelligens i allt från mätare till mycket annat. Möjligheten att identifiera virket i hela kedjan och feedbacken som stockmätaren får som ”lärdom” från andra mätare är en bra idé, berättar Juha Kokkonen.

– Vi har ingått ett avtal med det ledande AI-företaget Fourkind. Målet är att få singularitet inom sågindustrin, dvs. uppnå ”medvetenheten” hos artificiell intelligens, berättar Finnos VD Jere Heikkinen.

Upp