Finnos-artiklar
Artiklar

Titta närmare på aktuella ämnen

Artiklar från oss och branschen samt officiella meddelanden. Titta närmare på våra aktuella ämnen och håll dig uppdaterad!


FINNOS OY VANN TÄVLING FÖR UPPSTARTSFÖRETAG

Företaget Finnos Oy vann klassen för uppstartsföretag i Kasvu Open-karnevalen. Idén med Kasvu Open är att erbjuda tillväxtinriktade företag gratis coaching och nya idéer för att sätta fart på tillväxten. Uppemot 70 företag ansökte om att få delta i tillväxtstigen för skogs- och naturföretag. Från de olika tillväxtstigarna valdes sammanlagt 100 företag till finalen på Kasvu Open -karnevalen i Jyväskylä den 24–25 oktober.

Läs mer

27.8.2018 | Artikel

Den nyaste röntgenmätningstekniken kommer äntligen till Sverige

Avancerad röntgenmätningsteknik som utvecklats i Finland i samarbete med universitet presenteras för första gången i Sverige på Trä & Teknik-mässan på monter B04:12. Tekniken har spridits snabbt i Finland till sågverk av alla storlekar.

Läs mer

26.8.2018 | Artikel

Pölkky att investera i röntgensystem på alla sågverk

I 1/2018 -upplagan av Pölkky Strong Wood News informerar de sig om att investera i röntgensystem. Nästa år installeras röntgensystem för alla fyra Pölkky sågverksanläggningar. Pölkky är intresserad av mätningar under bark och även i loggens struktur.

Läs mer

25.5.2018 | Artikel

Nya generationens mätutrustning till Metsä Fibre

En artikel i Metsä Groups tidning Viesti berättar hur Finnos nya generations röntgen- och 3D-mätsystem förbättrar råvarans verkningsgrad på Metsä Fibres sågverk.

Läs mer

16.3.2018 | Artikel

Finnos vann i tillväxtstigen för skogs- och naturföretagande

Finnos har utsetts till det mest lovande tillväxtföretaget i tillväxtstigen för skogs- och naturföretagande inom ramen för Kasvu Open-programmet. Totalt sett deltog 69 företag i tävlingen. Vinnarna är med i Kasvu Opens riksomfattande final den 24–25.10.2018.

Läs mer

12.1.2018 | Artikel

Finnos fick en flygande start och tänker erövra världen

En tidningsartikel i Etelä-Saimaa berättar hur Finnos tog sats i universitetet och nu tänker erövra världen.

Läs mer

9.1.2018 | Projektmeddelande

DigiSaw

Finnos Oy deltar i det Tekes-finansierade forskningsprojektet DigiSaw. Finnos har en central roll i implementeringen av teknik och applikationer och Finnos VD Jere Heikkinen är dessutom ordförande för projektets styrgrupp.

Läs mer

4.7.2017 | Artikel

Föregångare inom röntgenteknik

En artikel i Tekniikka & Talous den 2.7.2017 går igenom Finlands roll som pionjär vid användningen av röntgenteknik inom sågverksindustrin. Finnos visar vägen och driver utvecklingen.

Ett antal omfattande produktutvecklings- och forskningsprojekt har dragits igång. Den växande produktfamiljen och Finnos specialistkunskaper kommer att förbättra processerna hos allt fler sågverk. Systemen optimerar nyttoanvändningen av stockar och förbättrar kvaliteten hos slutprodukten.

Läs mer

SME Initiative

Finnos Oy har beviljats finansiering för att utöka verksamheten. Finansieringen beviljas enligt Europeiska Unionens initiativ om stöd för små och medelstora företag (SME Initiative) via Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och programmet Horisont 2020, Finska republiken samt Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.

Läs mer

3.4.2017 | Article

Röntgenteknik leder till ökat produktivitet

En artikel i Savon Yritysuutiset går igenom digitaliseringen av sågverksindustrin och Finnos mål att driva utvecklingen. Finnos stocksorteringssystem baseras på röntgenteknik och förbättrar råvarans verkningsgrad, produktens kvalitet och sågverkens produktivitet. Finnos djupgående kunskaper om applikationer, avancerad teknik och produktutveckling som utgår från kundens behov gör att de kan erbjuda lämpliga produktlösningar och digitalisering även inom andra industrisektorer.
Läs mer