Vår berättelse

hur vi blev föregångare inom digitalisering av sågverksindustrin

Finnos grundades 2016 för att fortsätta det banbrytande utvecklingsarbetet som påbörjats av föregångaren Bintec, som grundades 1988 och var pionjär inom röntgenteknik för sågverksindustrin. Under sin verksamhetstid levererade Bintec röntgensystem till Finland samt Europa, Baltikum och Ryssland.

Finnos grundades precis när sågverksindustrin började digitaliseras och beslutade sig för att överta sin föregångares roll. Våra gedigna specialistkunskaper om olika mättekniker och programlösningar ger oss en särställning på marknaden. Vårt mål är att kombinera alla data från sågprocessen på ett nytt sätt, antingen mätt med egna tekniker eller integrerat i andra system. Baserat på den sammanslagna datan, dvs. datafusionen, skapar vi mervärde åt våra kunder i form av råvarubesparingar och noggrannare sortering. Vår stockmätare baseras på flera olika mättekniker och fick det lämpliga namnet FUSION.

Finnos har vuxit från 7 till omkring 30 anställda och kan genom gedigen produktutveckling och unika branschkunskaper nu erbjuda nyckelfärdiga lösningar för sågverksindustrin samt massa-, energi- och fanerindustrin. Vi ger råd, tillverkar, utvecklar och underhåller. Ett mål är viktigare än alla andra: vi vill vara med och revolutionera våra kunders verksamhet.

Öppet och ärligt samarbete - Finnos

Öppet och ärligt samarbete

Vi är en kundorienterad, aktiv samarbetspartner. Vi strävar efter att trygga varandras engagemang, motivation och utveckling i allt vi gör. Kunderna ska känna att vi älskar det vi gör.

Kontinuerlig utveckling - Finnos

Kontinuerlig utveckling

Förnöjsamhet är ett hinder för utveckling. Vi kartlägger, identifierar och eliminerar hinder för kundernas processproduktivitet. Vi strävar alltid framåt som företag, produkt och samarbetspartner.

Dynamisk och drivande - Finnos

Dynamisk och drivande

Smidighet och villighet att ändra riktning utgör den centrala hörnstenen i vår verksamhet. Våra produkter och vår verksamhet reagerar på kundernas föränderliga behov.

ADRESS

Tukkikatu 5
53900 Villmanstrand