hoppa till innehåll
Leveransprocess

Finnos = garanterad avkastning

Vår utgångspunkt är att radikalt förbättra din produktivitet.
Vår leveransprocess garanterar att systemet ökar ditt kassaflöde ända från drifttagningen.

Inget skannar som Finnos

Finnos är världens ledande stockröntgentillverkare och har installerat fler än 90 röntgensystem. Vi har slipat och optimerat vår process så att systemet ger dig nytta genast från drifftagningen.

Sågverksindustrin sparar i genomsnitt 3–4 euro per kubik råvara genom optimal kvalitetssortering samt 1–2 euro i råvara genom exakt mätning av toppdiameter på obarkat virke. Låter det otroligt? För Finnos kunder är sådan nytta vardagsmat.

Så här gör vi

STEG 1

Kartläggning

Vi går igenom sågverkets slutprodukter och väljer ut den bästa lösningen. I
kvalitetsövervakningen ingår en kartläggning av installationen där vi går igenom
leveransprojektets innehåll och hur det kan installeras och användas hos kunden i fråga. På
det sättet säkerställer vi att lösningen uppfyller kundens behov och att slutresultatet ger
kunden en så stor nytta som möjligt.

STEG 2

Projektet startar

Vi är en aktiv samarbetspartner och tillsammans med era experter utgör vi en sammansvetsad projektgrupp. Projekthanteringen sker i en lättanvänd molntjänst, där varje steg av projektet genomförs på ett transparent sätt. Projektgruppen kommunicerar effektivt och projekten genomförs inom avtalad tid.

STEG 3

Lösningen skräddarsys

Systemets användargränssnitt är webbaserat och består av moduler. Vi bygger gränssnitten i nära samarbete med användarna så att systemet blir smidigt och lätt att använda. Användarna utbildas i systemets funktion under processens gång.

STEG 4

Installation och drifttagning

FUSION-systemet levereras funktionsklart och kalibrerat. Installationen genomförs normalt sett av ett team med tio personer så att den går snabbt och kan göras året om under en långhelg. Systemet börjar spara pengar så snart produktionen startar.

STEG 5

Underhåll

Efter projektet sköter vi underhållet och uppdateringarna i systemet. Vi kan dessutom skräddarsy en lämplig service-och reservdelstjänst och en helpdesktjänst som är öppen dygnet runt.

STEG 5

Framtiden

Vi är en aktiv samarbetspartner även när det gäller utveckling. All central utveckling baseras på kundens behov. Vårt mål är att driva digitaliseringen av sågverksindustrin och vi vill göra det tillsammans med er.

Hur skulle vi göra det i din verksamhet?

Vi börjar med att kartlägga dina möjligheter att förbättra produktiviteten märkbart. Skicka en
kontaktbegäran, så hör vi av oss så snart som möjligt.

Upp