Ratkaisumme

Parempaa laatua, enemmän tulosta sellu- ja energiateollisuudessa

FUSION-C -järjestelmä analysoi reaaliaikaisesti hakkeen kosteuden, tiheyden ja tunnistaa röntgenteknologiaa hyödyntäen vierasesineet. Useaan mittausteknologiaan perustuva järjestelmä tarjoaa vaihtoehdon tyypillisille näytteenottoon perustuville menetelmille. Järjestelmä mahdollistaa uudenlaisen tavan tehostaa energiantuotantoa ja sellunvalmistusta.

Järjestelmä soveltuu kaikille kiinteille biopolttoaineille sekä selluvalmistuksessa käytettäville hakelajeille. Sovellukset integroituvat joustavasti olemassa oleviin tietojärjestelmiin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Tukkimittari Fusion - Finnos
Edistyksellinen kokonaisratkaisu

Hakemittari FUSION-C

FUSION-C -järjestelmä yhdistää useita mittausteknologioita mukaan lukien röntgentekniikkaa. Järjestelmä mittaa jatkuvasti hakevirtaa ja tuottaa reaaliaikaista analyysiä tuotantoprosessin käytettäväksi. Järjestelmän avulla saat kattavan käsityksen raaka-ainevirran ominaisuuksista.