Våra lösningar

Millimeterprecision, bättre resultat i fanerindustrin

Finnos Lite Plywood-systemets exakta mätteknik möjliggör millimeterprecis volym- och kapoptimering för fanerindustrins behov. Systemet är modulärt och kan vid behov byggas ut med till exempel röntgenteknik.

Låter det intressant? Kontakta oss, så börjar vi med att kartlägga dina möjligheter att förbättra produktiviteten märkbart.

lite-2-modules
OPTIMERINGSSYSTEM FÖR KAPNING AV FANERSTOCKAR

Finnos Lite Plywood

Exakt mätteknik och avancerat gränssnitt möjliggör optimal kapning av fanerstockar för produktionsanläggningarnas behov.