GARANTERAD AVKASTNING

Finnos är Nordens ledande stockröntgentillverkare och har installerat fler än 30 röntgensystem. I slutet av 2019 kommer vi att ha levererat över 50 stockröntgensystem. Vi har finslipat vår leveransprocess i ett tiotal projekt så att systemet börjar ge nytta redan första dagen.

Sågverksindustrin sparar i genomsnitt 3–4 euro per kubik råvara genom optimal kvalitetssortering samt 1–2 euro i råvara genom exakt mätning av toppdiameter på obarkat virke. Inget konstigt, utan vardag för Finnos kunder.

Steg 1- Kartläggning - Finnos
Steg 1

Kartläggning

Vi går igenom sågverkets slutprodukter och väljer ut den bästa lösningen baserat på dem. Samtidigt kan vi räkna ut hur lång tid det tar att betala tillbaka investeringen. Vi kartlägger de nödvändiga ändringarna i den mekaniska arbetsmiljön och föreslår en ergonomisk och modern arbetsstation för operatören.

Steg 2 - Projektet startar - Finnos
Steg 2

Projektet startar

Vi är en aktiv samarbetspartner. Tillsammans med era experter utgör vi en sammansvetsad projektgrupp. Projekthanteringen sker i en lättanvänd molntjänst, där varje steg av projektet genomförs på ett transparent sätt. Projektgruppen kommunicerar effektivt och projekten genomförs inom avtalad tid.

Steg 3 - Lösningen skräddarsys - Finnos
Steg 3

Lösningen skräddarsys

Systemets användargränssnitt är webbaserat och består av moduler. Vi bygger gränssnitten i nära samarbete med användarna så att systemet blir smidigt och lätt att använda. Användarna utbildas i systemets funktion under processens gång.

Steg 4 - Installation och drifttagning - Finnos
Steg 4

Installation och drifttagning

FUSION-systemet levereras funktionsklart och kalibrerat. Installationen genomförs normalt sett av ett team med tio personer så att den går snabbt och kan göras året om under en långhelg. Systemet börjar spara pengar så snart produktionen startar.

Steg 5 - Underhåll - Finnos
Steg 5

Underhåll

Efter projektet sköter vi underhållet och uppdateringarna i systemet. Vi kan dessutom skräddarsy en lämplig service-och reservdelstjänst och en helpdesktjänst som är öppen dygnet runt.

Steg 6 - Framtiden - Finnos
Steg 6

Framtiden

Vi är en aktiv samarbetspartner även när det gäller utveckling. All central utveckling baseras på kundens behov. Vårt mål är att driva digitaliseringen av sågverksindustrin och vi vill göra det tillsammans med er.