25.5.2018 | Finnos | Kliendilood

Metsä Fibre kasutab täiustatud mõõtmisseadmeid

Metsä Groupi ajakirjas Viesti avaldati artikkel selle kohta, kuidas Finnose uusimad röntgen- ja 3D-mõõtmissüsteemid aitasid suurendada toormaterjali saagist ettevõtte Metsä Fibre saeveskites.

2018. aasta jooksul paigaldatakse uued mõõtmissüsteemid Metsä Fibre’i kasesaeveskitesse ja järgmisel aastal kuusesaeveskitesse. Uue tehnoloogia kasutuselevõtt suurendab eeldatavalt kasumlikkust, muutes saematerjali varumise turvalisemaks, võimaldades sortida palke täpsemalt ja tõhustades protsessijuhtimist.

Lugege tervet lugu soome keeles l. 46-47